Dit is inmiddels (bijna) verleden tijd, we nemen geen nieuwe cliŽnten meer aan, ook zijn we inmiddels verhuisd.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen en het plezier, waarin we de afgelopen 10 jaar met onze cliŽnten gewerkt hebben! Het was en is een bron van inspiratie en ervaring. Tijd voor de volgende stap op ons pad!

 

 

Onze weekendbegeleiding in het kort:

Er zijn jongeren die, om wat voor reden dan ook, de wereld anders ervaren dan in onze maatschappij gebruikelijk wordt gevonden. Daardoor moeten ze, samen met hun ouders en omgeving, extra inspanning  leveren om met vreugde en plezier te leven. Wij willen hierbij graag helpen.

∑ Wat wij aanbieden:

Voor jongeren in de leeftijdsgroep Ī 14 -22 jaar met de diagnose stoornis in het autistisch spectrum (ASS), bieden wij (ondersteunende) begeleiding met tijdelijk verblijf tijdens weekenden. 
Anders gezegd: Een tweede thuis op een veilige warme plek met alle aandacht voor het nemen van hindernissen.

∑ Waarom we dat willen:

Het is zowel voor deze jongeren zelf, als voor het gezin waarin zij leven, een extra belasting dat een gezinslid anders op de wereld reageert dan Ďnormaalí wordt gevonden. 
Uit eigen ervaring weten we hoe zwaar dat kan zijn. 

De stap om hulp te zoeken of even tijd voor je zelf te nemen kan eveneens zwaar zijn, terwijl je die tijd om weer op te laden als ouders (en gezin) echt nodig hebt. 
Wij zijn er van overtuigd dat het hele gezin er wel bij vaart als de ouders (als mantelzorgers) weer even op adem kunnen komen (door respijtzorg).

Daarbij willen we meer bieden dan een leuk weekendje logeren.
Behalve dat het een mogelijkheid is om in contact te komen met "gelijkgestemden", willen wij deze jongeren doelgericht en van harte ondersteunen en stimuleren om hun unieke mogelijkheden te ontdekken, zodat ze zichzelf kunnen accepteren en waarderen in wie ze zijn. We willen hierbij o.a. gebruik maken van het positieve effect van de natuur. Zie ook  "Actueel"

Als je vooral oog hebt voor de mens zelf met zijn/haar unieke mogelijkheden in plaats van de aandacht te richten op de beperking of handicap, kun je tot andere oplossingen komen dan het standaard aanbod van de bestaande voorzieningen. 

Voorop staat dat men bij ons een warme veilige plek vindt. Onze dienstverlening is vraaggericht, dus de vragen, behoeften en werkelijkheid van de mens zijn uitgangspunt van ons handelen. De volgende stap is het stimuleren van eigen kwaliteiten, vaardigheden en kennis om zelf keuzes te maken en zo de eigen kracht te ontwikkelen en het te laten benutten (empowerment).

∑ Hoe brengen we dat in de praktijk:

We bieden huisvesting in de natuur waarbij de jongeren in een groep komen van maximaal 4.
Elke groep heeft ons als vaste begeleiders, waarbij wij als gastouders op de achtergrond en zo nodig op de voorgrond actief zijn. Wij waken voor een overvloed aan externe prikkels en waarborgen de eigen veilige ruimte van iedereen.

Naast de nodige vaste structuur kan ieder weekend anders zijn, omdat de jongeren inspraak hebben in wat we gaan doen.
Daarbij houden we rekening met de informatie die we uit eigen observatie en tijdens het intakegesprek hebben gekregen. We blijven in voortdurend gesprek met ouders, o.a. door een verslagje na ieder weekend, per telefoon of per e-mail.

Het komt er dan op neer dat we, gericht op jongeren, bezigheden aanbieden van introspectief tot expressief, van innerlijke stilte tot groepsactiviteiten.
Naast buiten zijn in de natuur is er volop tijd en ruimte om o.a. spelletjes te doen, te knutselen, om muziek, een hoorspel of uitstapjes te maken.

Voor de uitwerking hiervan leest u verder onder de knop "In de praktijk"

Bent u benieuwd naar een beschrijving van onze werklocatie, zie Deurze

Ondersteuning in de vorm van counseling en/of e-coaching is mogelijk.

∑ Wat is onze visie:

Ieder mens heeft het recht om zich op zijn eigen specifieke manier te ontwikkelen. Wij werken vanuit het vertrouwen in het vermogen van ieder dat het zelf zijn eigen unieke weg kan vinden, wanneer het zich veilig en geaccepteerd voelt. Wij willen die specifieke veiligheid en acceptatie bieden die nodig is en hem/haar begeleiden en helpen zichzelf te ontdekken, accepteren en vertrouwen, zodat het zijn/haar talenten kan ontplooien en daar vreugde uit kan putten. Meer hierover, zie "Onze Visie

∑ Wie betaalt dat:

Onze tarieven zijn gebaseerd op de normbedragen van de AWBZ zoals gehanteerd in de tarievenlijst van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Indien nodig kunnen we ook adviseren bij de aanvraag van een PGB of het omzetten van Zorg in Natura (ZIN) naar PGB. Behalve via PGB is ook begeleiding en kort verblijf uiteraard ook mogelijk via de eigen portemonnee.

Wij staan open voor contacten met zorgverzekeraars die zorg willen uitbesteden via de AWBZ of gemeenten die dat willen via de WMO. Hiervoor kan men contact met ons opnemen via de e-mail

∑ Wie zijn wij:

Anke Bus, ouder, ex-teamleider zakelijke dienstverlening, communicatiedeskundige, ex-bestuurslid Christelijke basisschool en ervaringsdeskundige als ouder en co-therapeut met betrekking tot de indicatie PDD-NOS. Anke geeft ook eCoaching aan ouders met een bijzonder kind en aan volwassenen met een diagnose autisme verwante aandoening.
Peter van der Burg, ouder, ex-teamleider audiovisuele dienst van een landelijk instituut voor lichamelijk en meervoudig gehandicapte jongeren met leerstoornissen, mediadeskundige, ex-Vrije School bestuurslid, met een brede scholing in healingstechnieken o.a. Reiki.
Inmiddels werken we beiden, met veel voldoening, al zo'n 9 jaar met onze begeleiding :-)

∑Wunjo !

Wunjo betekent in de oude rune-taal Vreugde en Groei, levenskracht dus!

∑ Wunjo Persoonlijk Leiderschap

Over het leven hier in bredere en diepere context. Zie link

∑ Art Wunjo!

Art Wunjo! heeft het werk van Wunjo Weekendbegeleiding ondersteund door o.a. publicatie van afbeeldingen. Zie ART WUNJO! 

(bent u via een zoekmachine hier beland en ziet u geen menu klik dan hier)

 

Home ] [ Wunjo Weekendopvang - In het kort ] Weekendbegeleiding in de praktijk ] Wunjo in Deurze ] Voor de Kinderen ] Onze Visie ] Contact Wunjo! ] Wunjo Actueel ] Relevante Links ]
[ Art Wunjo! ]
© webdesign Art Wunjo!